Om Asklunda vävstuga

Asklunda vävstuga, finns idag på Herrestorp i Vellinge (Vipgränden 3), startade sin verksamhet i stallängan till Asklundagården 1995. Initiativtagare till starten var Barbro Gunnarsson, Marianne Mannfalk, Sonja Linné, Agnes Persson samt Anne-Marie Petterson. 1997 blev Gun Erlandsson också en i gruppen.  Marianne finns fortfarande kvar och är  en viktig länk för det fortsatta arbetet med att utveckla vävstugan och dess arbete.

         

 

Verksamhetens mål

Den bärande idén för Asklunda vävstuga är att utveckla intresse och kompetens för såväl det skånska som det svenska kulturarvet inom textilt hantverk. Därutöver försöker vi kollektivt hjälpa varandra med kreativitet och idéutbyten men också att bistå varandra praktiskt i olika projekt. Till gruppens förfogande finns kollektiva vävstolar som för närvarande fylls med färgglada moderna plädar och ett klassiskt dukprojekt med munkabältesmönster med inslag av lin som utgör arvegods och minst 100 år gammalt... I de individuella vävstolarna finns blivande sjalar i lin och ullcrêpe (design Lotte Dalgaard), handdukar i liksidig spetskypert, bordstabletter med jutegarn från Åland, ullvävnad i rosengångsteknik för baksida till skånskt yllebroderi – i första hand en Svaneholmskudde. I några vävstolar prövas det slutligen glatt olika tekniker för trasmattor.

Vävstugan på Vipgränden innehåller idag 8 vävstolar på de dryga 50 kvadratmetrarna men trots trängseln finns det plats för kaffebord – den sociala samvaron är också viktig. Vi väver kollektivt måndag och fredag förmiddagar – då utgör vi en studiecirkel i Medborgarskolans regi.

 

 

 

Medlemmar gjorde ett uppskattat och givande besök på Svenska Vävrådets stora vävmässa i september 2008 i Leksand. Självklart besökte vi också Garvaregården i östra Skåne – ett arrangemang i Solvögats regi under våren 2008. Vi besökte givetvis också Skånes eget vävmekka under Glimåkradagarna i oktober. Klippans väveri besöktes en kulen höstlördag av dom som önskade fylla på ullförrådet med nya färger. Under våren 2009 ser vi fram emot andra arrangemang i Solvögats regi.

Några medlemmar på Vävstugan är även medlemmar i Riksföreningen för handvävning.