Nuvarande medlemmar i Asklunda vävstuga

Marianne Mannfalk (ordförande)  040-474046

Ulla Wetterlöf

Gun Berggren

Akki Eklundh (kassör, webbansvarig)

Cecilia Persson

 

Välkommen på besök!

Kontakt med andra vävstugor/kollektiv är viktig och därmed hälsar vi alla intresserade till studiebesök hos oss. Kontakta gärna Marianne per telefon eller Akki via e-post.